Konsten att anordna en konferens

Hur man planerar en konferens
November 16, 2016
Skapa minnen med en Konferens i Stockholms Skärgård
June 1, 2017

Det är inte det allra enklaste att anordna en konferens, i alla fall inte om man vill att den ska bli en riktig framgång. Till att börja med är platsen viktig, det ska vara någonstans där man kan sitta i lugn och ro utan att bli störd. Sedan gäller det att ha bra stolar och bord, poängen är ju att sitta ganska mycket för föreläsningar och diskussioner. Ofta behövs det ett ljudsystem och en internet uppkoppling för att projektera sin information.

Northern Hemisphere har jobbat med konferenser med tillhörande program i många år, det är något vi trivs med och har blivit riktigt bra på att planera. Genom att kombinera konferensen med andra aktiviteter har vi märkt hur folk slappnar av mer och verkligen kommer samman som en grupp. Och detta är ofta en av anledningarna till att företagen idag skickar sina anställda på konferensanläggningar. De vill att gruppen på arbetsplatsen ska bli mer homogen och att samarbetet ska öka.

Allt för konferensen

Det bästa är naturligtvis om man har allt inom räckhåll, så att säga. Logi, mötesplats och även de andra aktiviteterna som man planerat in. Detta är en av anledningarna till att många väljer att hålla sin konferens på vår alldeles egna ö ute i Stockholms skärgård. Vårt basläger kan användas till både konferens och för övernattningar, också när det inte är så väldigt varmt ute. Vi har all utrustning för olika sorters vattensport och relax, för att inte tala om den härliga bastuflotten som ligger på vattnet.

Kick-off & konferensanläggningar Skärgården i Stockholms Skärgård

Men ön är också lagom stor för att kunna utföra den andra delen av programmet. Vi har anlagt stigar och klättringar som är helt fantastiska. Här kan man gärna jobba med ledarskap och kommunikation, under inbjudande förhållanden. För en konferens brukar ju också vara ett sätt för att skapa känsla inom gruppen, en samhörighet som inte alltid kommer helt naturligt. Efter ett par dagar med oss brukar de flesta ha lagt av sig det yttre lagret och är redo för att verkligen lära känna sina kollegor.

Eftersom alla dessa aktiviteter är något som vi personligen trivs med så har Northern Hemisphere lyckats skapa olika program som verkligen tilltalar deltagarna. För oss spelar det ingen roll om det är Himalaya eller Stockholms skärgård- bergen är till för att klättra upp på. Vår passion för natur och organisation skiner igenom alla våra arrangemang, det märks att vi inte bara kan våra saker men trivs med dem också.

En lyckad konferens

Alla ska komma hem efter en avslutad konferens och känna sig redo för nya tag. Man ska ha fått inspiration och även information om hur man ska kunna komma igång med jobbet på allra bästa sätt. Det ska kännas som en liten energi injektion, en spark i rätt riktning så att säga. Man kanske är något fysiskt trött efter alla aktiviteter och den friska luften, men sinnet är inriktat på positiva tankar och en vilja att börja praktisera det man lärt sig. Detta är vad vi kallar för en lyckad Konferens Stockholm Skärgård, och vi nöjer oss inte med mindre.